bip.gov.pl

Dostawa stentgraftów rozwidlonych i aortalnych dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/14/03/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty