bip.gov.pl

Dostawa stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgu oraz stymulatorów wraz z generatorami impulsu i dzierżawą napędu dla Oddziału Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/12/02/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty