bip.gov.pl

Dzierżawę powierzchni 11m² z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8


OGŁASZA PRZETARG
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

„DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 11m² USYTUOWANEJ NA PARTERZE W HOLU GŁÓWNYM BLOKU „A”, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW CUKIERNICZYCH I GARMAŻERYJNYCH”


1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 326- 52-42, pok. Nr 138 niski parter blok C

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie warunków przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem warunków nie podlegającą negocjacji.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł ( tysiąc pięćset zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2014 roku o godz. 9.00.

7. Miejsce składania ofert – Kancelaria pok. 31 parter blok „A”,
ul. Kondratowicza 8, Warszawa.

8. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

SPROSTOWANIE

Załączniki:
1. Opis warunków przetargu
2. Formularz
3. Projekt umowy

Opublikował: Paweł Świerczyński
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 3529
Nie podlega Ustawie