bip.gov.pl

Dostawa stentgraftów aortalnych do tętniaków piersiowo-brzusznych z otworami lub odnogami dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/61/08/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty