bip.gov.pl

Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników dla Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/62/08/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty