bip.gov.pl

Dostawa urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca i kardiowerterów – defibrylatorów wraz z elektrodami i niezbędnym sprzętem jednorazowym) wraz z dzierżawą programatorów dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., MSB/

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty