bip.gov.pl

Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników, dzierżawa systemu diagnostycznego wraz z dostawą odczynników, dostawa odczynników do oznaczenia markera dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty