bip.gov.pl

PRZETARG W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA: DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 11m² USYTUOWANEJ NA PARTERZE W HOLU GŁÓWNYM BLOKU A, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW CUKIERNICZYCH I GARMAŻERYJNYCH

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

MAZWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI
w WARSZAWIE Spółka z o.o.
WARSZAWA UL. KONDRATOWICZA 8


OGŁASZA PRZETARG
W TRYBIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO NA:

„DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 11m2 USYTUOWANEJ NA PARTERZE W HOLU GŁÓWNYM BLOKU „A”, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW CUKIERNICZYCH I GARMAŻERYJNYCH”


1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 326- 52-42, pok. Nr 138 niski parter blok C

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Pani Ewa Piłatowicz tel. 22 326 52 42 w godzinach 1000 - 1200 .

4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem warunków przetargu.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące zł) w formie ( gotówki, przelewu) na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2015 roku o godz. 10.00.

8. Miejsce składania ofert – Kancelaria pok. 31 parter blok „A”,
ul. Kondratowicza 8, Warszawa.

9. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

1. formularz ofert

2. opis warunków

3. projekt umowy

Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 05.01.2015
Dokument oglądany razy: 3393
Nie podlega Ustawie