bip.gov.pl

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/93/12/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty