bip.gov.pl

Objęcie ochroną ubezpieczeń obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonującego działalność leczniczą i podmiotu leczniczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MSB/ZWR/

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/2015/MSB_ZWR_08_02_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc

Opublikował: Anna Karczmarczyk-Tryc
Publikacja dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 3051
Podlega Ustawie