bip.gov.pl

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku A - etap II Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PO/90/11/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty