bip.gov.pl

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty