bip.gov.pl

Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.-MSB/PN/02/01/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/SIWZ.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik%20nr%205%20A%20do%20SIWZ.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Skan%20Bilans,%20RZiS,%20kapitaly,%20Przeplywy%20pieniezne%20za%202013%20r_.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Bilans%20i%20rachunek%20%20-%20XI_2014.pdf

UWAGA ZMIANY:

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszania_I.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/przesunecie_terminu_otwarcia_I.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZI

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/pytania%20_i_odpowiedzi_1.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_1_Zestawienie%20pozyczek_i_kredytow_na_dzien_23_02_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_2_Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_ZUS_13_01_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_3_Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_Urzad_Skarbowy_08_01_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_4_Bilans_i_rachunek_po_badaniu_bieg%C3%85_ego_za_rok_2012%20r_.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_5_Umowa_Ambulatorium_Poradnie_na_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_5_A_Umowa%20Ambulatorium_kosztochlonne_na_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_6_Zestawienie_inwestycji_finansowanych_z_dotacji_w_latach_2011-2014.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_7_Uchwala_3_2015_z_dnia%2030_01_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_8_Wykaz_poreczen_i_zabezpieczen_na_dzien_23_02_2015.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_9_Kontrakty_2014_2015_zestawienie.pdf

UWAGA KOLEJNE ZMIANY II:

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_II.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/pytania%20_i_odpowiedzi_2.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_10_Sprawozdanie%20finans_%202013%20r_%20(%20Wstep,%20Bilans,%20RZiS,%20Przeplywy,%20Kapitaly,%20Informacja%20dodatkowa).pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_11_Uchwala%20o%20zatwierdzeniu%20sprawozdania%20fin_%20i%20podziale%20wyniku%20za%202012%20r_.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_12_Uchwala%20o%20zatwierdzeniu%20sprawozdania%20fin_%20i%20podziale%20wyniku%20za%202013%20r_.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_13_Opinia%20i%20Raport%20z%20badania%20sprawozdania%20finansowego%20za%202012%20r_.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/Zalacznik_nr_14_Opinia%20i%20Raport%20Bieglego%20Rewidenta%20z%20badania%20sprawozdania%20finansowego%20za%202013%20r_.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3:

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/pytania%20_i_odpowiedzi_3.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE:

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/rozstrzygniecie_postepowania.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_02_01_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc

Opublikował: Monika Dąbrowska-kubicka
Publikacja dnia: 20.02.2015
Dokument oglądany razy: 4131
Podlega Ustawie