bip.gov.pl

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurg

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/SIWZ_sprzet_innowacyjny_04_03_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/PFU_MSB_Ip%20-_BLOK_C.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/PFU_MSB_ON_NEUR_Vp_BLOK%20C.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_zestawienie_parametrow_technicznych.doc

MODYFIKACJA 12.03.2014 r.

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/modyfikacja_12_03_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wersja_edytowalna.doc

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA WRAZ Z TREŚCIĄ ODWOŁANIA

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania_nr_1_GE_Medical_Systems_Polska_Sp_z_o_o.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/Odwolanie_GE_Medical_Systems_Polska_Sp_z_o_o.pdf

MODYFIKACJA 02.04.2015

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_02_04_2015.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/modyfikacja_02_04_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/SIWZ_MODYFIKACJA_02_04_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/wytyczne_branzy_elektrycznej.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/ZAL_Zakres.pdf

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/KONCEPCJA(1).pdf

MODYFIAKCJA W ZWIĄZKU Z ODPOWIEDZIĄ NA ODWOŁANIE:

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/modyfikacja_w_zw_z_odp_na_odwolanie_03_04_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_zestawienie_parametrow_technicznych_modyfikacja_03_04_2015.doc

ZMIANA TERMINU OTWARCIA 

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/modyfikacja_24_04_2015.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_16_02_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_24_04_2015.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI 11.05.2015

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11_05_2015.pdf

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/pytania_i_odpowiedzi_%2011_05_2015.doc

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/SIWZ_tekst_jedn_11_05_2015.doc

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_zestawienie_parametrow_technicznych_modyfikacja_11_05_2015.doc

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/pogladowa_wersja_inwenatryzacji_IP_VP_11_05_2015.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI 22.05.2015

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/pytania_i_odpowiedzi_%2022_05_2015.doc

PISMO O WYNIKU

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/pismo_o_wyniku_.doc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

userfiles/file/MSB_PN_16_02_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Opublikował: Anna Karczmarczyk-Tryc
Publikacja dnia: 11.03.2015
Dokument oglądany razy: 8250
Podlega Ustawie