bip.gov.pl

Dostawę urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca i kardiowerterów – defibrylatorów wraz z elektrodami i niezbędnym sprzętem jednorazowym) wraz z dzierżawą programatorów dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty