bip.gov.pl

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji projektu E-zdrowie dla Mazowsza dla Beneficjenta i Lidera Projektu. MSB/PN/56/06/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty