bip.gov.pl

Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/63/07/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty