bip.gov.pl

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji projektu E-zdrowie dla Mazowsza dla Beneficjenta i Lidera Projektu. MSB/PN/69/08/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty