bip.gov.pl

Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie ,,E-zdrowie dla Mazowsza".MSB/PN/03/01/2015

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/SIWZ%2014_01_2015.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_1_do_SIWZ_Oswiadczenie_w_spr_spelnienia_warunkow.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_2_do_SIWZ_osw_w_sprawie_wykluczenia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_oferty.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_5_do_SIWZ_wykaz_wykonnaych_dostaw.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_7_do_SIWZ_inf_w_sprawie_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_8_do_SIWZ_Slownik_pojec.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia_w_ostateczna.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_3_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_4_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_5_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_6_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_7_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_8_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_9_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_10_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_%20nr_9_12_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_13_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_14_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_%20nr_9_15_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_16_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_17_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_18_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_19_opis_przedmiotu_zamowienia.pd

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_20_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_21_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_22_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_9_23_opis_przedmiotu_zamowienia(1).pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_10_do_SIWZ_procedura_testowania.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_11_do_SIWZ_procedura_odbiorowa.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_12_do_SIWZ_procedura_probki.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal_nr_13_do_SIWZ_arkusz_funkcjonalnosci.pdf

ZAWIADOMIENIA O WNIESIENIU ODWOŁAŃ WRAZ Z TREŚCIĄ ODWOŁAŃ

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania_Kamsoft.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/odwolanie%20KAMSOFT%20S_A_.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania_nr_2_CGM.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/odwolanie_CGM.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania_nr_3_Atenda_medical.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Odwolanie_Atende_Medica_Sp_z_o_o_.pdf

MODYFIKACJE SIWZ I OGŁOSZENIA

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zmiana_ogloszenia_1_MSWwWSPZ00-2015-021253-F14-PL.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/pismo_przewodnie.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/SIWZ_w_jednolita_z_dnia_13_02_2015.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZaL_nr_12_po_zmianach.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZaL_nr_13_po_zmianach.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zalacznik_nr_14_po_zmianach.pdf

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZMIANA_OGLOSZENIA_2_MSWwWSPZ00-2015-030941-F14-PL.pdf

MODYFIKACJE SIWZ

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/modyfikacja%20SIWZ%2006_03_2015.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zalacznik%20nr%2014%20do%20SIWZ%20-%20modyfikacja.pdf

PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert__.pdf/zmiana_ogloszenia_3_MSWwWSPZ00-2015-041686-F14-PL.pdf

SPROSTOWANIE

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/sprostowanie%20do%20modyfikacji%20SIWZ%2006_03_2015.pdf

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA WRAZ Z TREŚCIĄ ODWOŁANIA

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zawiadomienie_o_odwolaniu_2__.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Odwolanie_KAMSOFT%20S_A_%20____.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJE I PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3_.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Odp_%20na%20pytania%20w_%20jednolita%2010_04_2015%20r_.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/SIWZ_w__jednolita_z_dnia_10_04_2015.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Formularz_zgody.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Historia_choroby_Neurologia.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Historia_choroby_Psychiatria_okladka.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Historia_choroby_Psychiatria_wnEtrze.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Indywidualna_karta_monitorowania_i_pielegnacji_odlezyn.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Indywidualna_karta_oceny_zagrozenia_ryzyka_wystapienia_odlezyn.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/karta_indyw_opieki_pielegn.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/karta_monitorowania_pacjenta_z_cewnikiem_moczowym.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/karta_obserwacji_st_psych.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/karta_obserwacji_st_psych_neurologia.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Karta_wklucia_obwodowego_.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/karta_zlecen.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ocena_ryzyka_upadku.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/pelny_profil_glikemii.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/protokool_zwrotu_posilku_do_firmy_cateringowej.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/przepustka.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Rejestr_kontroli_wewnEtrznej_GHP.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Rejestr_pacjentOw_zagrozonych_wystApieniem_odle.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/skierowanie_na_badania_tk.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/skierowanie_na_badania_usg.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Trening_umiejetnosci_spolecznych_w_warunkach_pozaszpitalnych.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/wywiad_epidemiologiczny_i_ocena_ryzyka.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Wywiad_pielEg_karta_ind_opieki.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal__%20n_8_do_SIWZ_Slownik_pojec_w__jednolita_po_modyfikacji.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal__%20nr_12_do_SIWZ_procedura_probki_w__jednolita_po_modyfikacji.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZaL__nr_15_do_SIWZ_porozumienie_partnerskie.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZaL_%20nr_4_do_SIWZ_wzOr_umowy_W__jednolita_po_modyfikacji.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ZaL_nr_3_do_SIWZ_formularz_oferty_w__jednolita_po_modyfikacji.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zapotrzebowanie_na_lek_spoza_receptariusza_szpitala.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zestawienie_zmian_do_SIWZ_w_formie_tabelarycznej.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zgoda_MRI.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zgoda_tk.doc

UWAGA PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zmiana_ogloszenia_MSWwWSPZ00-2015-058946-F14-PL.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/pytania%20i%20odp_%2006_05_2015.doc

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/Zal__nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy_w__jednolita_po_modyfikacji_06_05_2015.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_MSWwWSPZ00-2015-062488-F14-PL.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/pytania_i_odpowiedzi_3_.doc

Pytania i odpowiedzi 4

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/odp_%20na%20pytania%2012_05_2015.doc

Pytania i odpowiedzi 5

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/zmiana_ogloszenia_z_dnia_13_05_2015ENOTICES_MSWwWSPZ00-2015-064035-F14-PL.pdf

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/odp__na_pytania_13_05_2015(1).doc

PISMO O WYNIKU

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/pismo_o_wyniku_31_07_2015.doc

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

userfiles/file/2014/MSB_PN_03_01_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowieniaENOTICES_MSWwWSPZ00-2015-131836-F03-PL.pdf

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 21827
Podlega Ustawie