bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” MSB/PN/84/10/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty