bip.gov.pl

Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/76/10/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup sprzetu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/76/10/2015

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/SIWZ_dostawa_sprzetu%20medycznego%2002_10_2015.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/Specyfikacja_asortymentowo_cenowa.xls

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/zal%C3%84_cznik_nr_5a_doSIWZ_parametry_technicznee%20Word.docx

MODYFIKACJA I DOPRECYZOWANIE

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/modyfikacja_16_10_2015.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/ENOTICES_MSWwWSPZ00-2015-138875-F14-PL.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/Zalacznik_5A_do_SIWZ.doc

MODYFIKACJA I PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_2_ENOTICES_MSWwWSPZ00-2015-140925-F14-PL.pdf

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/ZMODYFIKOWANY_ZALACZNIK_NR_5A%20DO%20SIWZ%20v3.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/modyfikacja_21_10_2015.doc

Odpowiedzi na pytania i modyfikacje

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/pytania_i_odpowiedz_1_i.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/zmodyfikowana_Specyfikacja_asortymentowo_cenowa.xls

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/zmodyfikowany_projekt_umowy_Zalacznik%20nr%204%20%20do%20SIWZ.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/04_11_2015_ZMODYFIKOWANY_ZALACZNIK_NR_5A%20DO%20SIWZ%20v3.doc

Sprostowanie

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/sprostowanie_9_11_2015.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/doprecyzowana_Specyfikacja_asortymentowo_cenowa.xls

Sprostowanie 2

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/sprostowanie_2__9_11_2015.doc

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/doprecyzowana_2_Specyfikacja_asortymentowo_cenowa.xls

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/pismo_o_wyniku_.doc

Rozstrzygnięcie postępowania 2

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/pismo_o_wyniku_2_.doc

Ogloszenie_o_udzieleniu zamówienia

userfiles/file/2015/%20MSB_PN_76_10_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 07.10.2015
Dokument oglądany razy: 6995
Podlega Ustawie