bip.gov.pl

Przetarg pisemny nieograniczony prowadzony w trybie przepisów kodeksu cywilnego na: dzierżawę powierzchni 9m² na parterze w bloku A z przeznaczeniem na prowadzenie punktu obsługi klientów przez podmiot świadczący usługi oszczędnościowo – kr

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty