bip.gov.pl

Dostawa wyrobów medycznych – obłożeń dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., MSB/PN/41/05/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/SIWZ.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/specyfikacja%20asortymentowo-cenowa.xls

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/zalacznik_nr_5A_do_SIWZ.doc

Przesunięcie terminu otwarcia

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_I.doc

Przesunięcie terminu otwarcia II

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_II.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia2.pdf

Przesunięcie terminu otwarcia III

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/przesuniecie_terminu_otwarcia_III.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia3.pdf

Pytania i odpowiedzi

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Pytania_i_odpowiedzi.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia4.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/specyfikacja%20asortymentowo-cenowa2.xls

ROZSTRZYGNIĘCIA:

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/rozstrzygniecie_postepowania.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/rozstrzygniecie_postepowania_2.do

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/rozstrzygniecie_postepowania_3.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/rozstrzygniecie_postepowania_4.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

userfiles/file/2015/MSB_PN_41_05_2015/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Opublikował: Anna Olczak
Publikacja dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 4592
Podlega Ustawie