bip.gov.pl

Przetarg na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 26.00 m² znajdującego się na I piętrze bloku „A” z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży i serwisu aparatów słuchowych oraz bezpłatnej obsługi pacjentów przychodni podstawowej opie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Mazowiecki Szpital w Warszawie Spółka z o.o.

Ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

„DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 26.00 m²
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA I PIĘTRZE BLOKU „A”
Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU
SPRZEDAŻY I SERWISU APARATÓW SŁUCHOWYCH ORAZ BEZPŁATNEJ OBSŁUGI PACJENTÓW PRZYCHODNI
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I SZPITALA W ZAKRESIE BADANIA SŁUCHU”


1. Opis warunków przetargu można uzyskać w Dziale Zabezpieczenia Gospodarczego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o. ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, tel. 22 326- 52-42 pokój 138 blok C, poziom -1lub na stronie internetowej www.szpitalbrodnowski.pl.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Opisie Warunków Przetargu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik Działu Zabezpieczenia Gospodarczego Pani Ewa Piłatowicz tel. 22 326 52 42 w godzinach 10.ºº-12.ºº.

4. Postępowanie prowadzone będzie na zasadach określonych w Opisie Warunków Przetargu oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Oferent przystępujący do przetargu będzie zobowiązany złożyć ofertę zgodnie z Opisem Warunków nie podlegającą negocjacji.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące PLN brutto) w formie gotówki, przelewu na konto Szpitala, nie później niż do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Miejsce składania ofert – Dziennik Podawczy Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o.o, ul. Kondratowicza 8, pokój 31 blok A. Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2016 roku o godz. 10ºº.

8. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o, zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, oraz zakończenie procedury bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie przetargu.

Projekt umowy.

Formularz ofertowy.

Opis warunków przetargu.

Zmiana terminu składania ofert.

Audiofon.

Opublikował: Milena Pawlik
Publikacja dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 3310
Nie podlega Ustawie