bip.gov.pl

Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - MSB/PN/79/10/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/SIWZ.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zalacznik%20nr%205%20A%20do%20SIWZ.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Bilans%20i%20Rachunek%202014r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Bilans%20i%20Rachunek%20czerwiec%202015.pdf

UWAGA ZMIANY:

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/pytania_i_odpowiedzi_1.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Kontrakty%20NFZ%202015%20r_%20na%20dzien%2030_09_2015%20r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zaswiadczenia%20ZUS,%20US.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zestawienie%20kredytow%20i%20pozyczek%2019_10_2015%20r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zestawienie%20inwestycji%202015%20r_%20o%20wartosci%20pow_%20500_000%20z%C3%85_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/pytania_i_odpowiedzi_2.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Opinia%20i%20Raport%20z%20badania%20za%202014%20r_%20(1%20czesc).pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Opinia%20i%20Raport%20z%20badania%20za%202014%20r_%20(2%20czesc).pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Plan%20i%20wykonanie%20kontraktow%20na%20dzien%2031_12_2014%20r_%20i%20%2030_09_2015%20r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Umowa%20Spolki%20MSB%2013-05-2014%20r_%20str%201-10.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Umowa%20Spolki%20MSB%2013-05-2014%20r_%20str%2011-22.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Wykaz%20poreczen%20i%20zabezpieczen%20na%2019_10_2015%20r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zestawienie%20inwestycji%20finansowanych%20z%20dotacji%20w%20latach%202011-2014%20r_.pdf

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/Zestawienie%20inwestycji%202015%20r_%20o%20wartosci%20powyzej%20500_000%20PLN.pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE:

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/rozstrzygniecie_postepowania.doc

userfiles/file/2015/MSB_PN_79_10_2015/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc

Opublikował: Monika Dąbrowska-kubicka
Publikacja dnia: 14.10.2015
Dokument oglądany razy: 4166
Podlega Ustawie