bip.gov.pl

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - MSB/PN/22/04/2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty