bip.gov.pl

Wykonywanie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania „InfoMedica” i świadczenie usługi serwisu oprogramowania „InfoMedica”, świadczenie usługi serwisu serwerów DELL oraz odnowienie subskrypcji i serwis systemu WEBSENSE dla Mazowieckiego S

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty