bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/25/06/2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródn9owskiego w Warszawie Sp. zo.o. MSB/PN/25/06/2016

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/ogloszenie_o-zamowieniu.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/SIWZ%20.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/STWiOR_b_%20budowlana.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/STWiOR_b_%20elektryczna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/STWiOR_b_%20sanitarna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/przedmiar%20rob%C3%B3t_b_%20elektryczna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Przedmiar%20rob%C3%B3t_b_%20sanitarna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/przedmiar%20rob%C3%B3t_b_%20%20budowlana.pdf

Dokumentacja projektowa

Branza budowlana

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%201%20pietro%20pop.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20niski%20parter%20pop.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20opis%20budowlany%20pop.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20parter%20wysoki%20pop.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20odb%20-1.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20opis%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20PW-1%20RZUT.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20PW%200%20RZUT.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20PW%20+1%20RZUT.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20W6%20odb%200.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/BR%20W7%20odb%20+1.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/sanitariaty_elementy%20wykonczeniowe.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/sciany%20z%20przeszkleniami.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zestawienie%20ilosciowe%20stolarki.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/ZESTAWIENIE%20STOLARKI.pdf

Branza elektryczna

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/11%20Tabela%20znakow(1).pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/12%20lista%20opraw.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/13%20insel.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/14%20centrala%20VUT.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/K_P_%20S.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/KP%20IIB.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/MM%20IIB.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/M_M_%20S.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%201%20szpital_schemat_T11_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%202%20szpital_schemat_T12_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%203%20szpital_schemat_T21_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%204%20szpital_schemat_T22_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%205%20szpital_schemat_T31_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%206%20szpital_schemat_T32_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%207%20szpital_oswietlenie_niski_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%208%20szpital_oswietlenie_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%209%20szpital_oswietlenie_pietro_1_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2010%20szpital_gniazda_ogolne_niski_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2011%20szpital_gniazda_ogolne_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2012%20szpital_gniazda_ogolne_pietro_1_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2013%20szpital_gniazda_sieciowe_niski_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2014%20szpital_gniazda_sieciowe_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2015%20szpital_gniazda_sieciowe_pietro_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2016%20szpital_kontrola_dostepu_schemat_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2017%20szpital_kontrola_dostepu_niski_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2018%20szpital_kontrola_dostepu_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2019%20szpital_kontrola_dostepu_pietro_1_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2020%20szpital_kontrola_przyzywowe_schemat_A4.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2021%20szpital_przyzewowe_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2022%20szpital_przyzewowe_pietro_1_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2023%20szpital_gniazda_koryta_niski_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2024%20szpital_gniazda_koryta_parter_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/rys_%2025%20szpital_gniazda_koryta_pietro_A3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/w_%20_04.pdf

Branza sanitarna

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Informacja%20BIOZ.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Opis%20techniczny.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S1.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S2.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S3.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S4.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S5.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S6.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S7.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Rys_%20nr%20S8.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/Strona%20tytulowa.pdf

MODYFIKACJA NR 1

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana_ogloszenia_1.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/modyfikacja_1_i.doc

Przesunięcie terminu otwarcia

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana_ogloszenia_2_.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/przesuniecie_terminu_otwarcia_ofert.doc

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJE I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana_ogloszenia_3_.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/17_06_2016__pytania%20odpowiedzi%20-_neurologia_2016.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_9_do_odpowiedzi_17_06_2016zmodyfikowany_projekt_umowy_Zalacznik%20nr%206_do_SIWZ%20ost(1).docx

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_1_do_odpowiedzi_STWiOR_b_%20elektryczna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_%202_%20do_odpowiedzi_STWiOR_b_%20sanitarna.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_6_do_odpowiedzi_zestawienie_stolarki_poprawione14_06_2016.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_7_do_odpowiedz_sala_seminaryijna%20aranzacja%20rzut-%20drzwi%20przesuwne.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_8_do_odpowiedzi_schemat_montazu_sciana_mobilna_widok_AA%20.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal_10_do_odpwoedzi_kondygnacja_-2G_inwentaryzacjePpoziomu_.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zal__3,_4,_5%20do_odpowiedzi_na_pytania.zip

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana+ogloszenia_3.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana_terminu_otwarcia_24_06_2016.doc

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmiana_ogloszenia_5_.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/27_06_2016_modyfikacja.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/zmodyfikowany_projekt_umowy_Zalacznik%20nr%206%20do_SIWZ.docx

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

MSB_PN_25_06_2016/ROZSTRZYGNIECIE_POSTEPOWANIA%20neurologia.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/uniewaznienie.doc

PONOWNA OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/P0NOWNE_ROZSTRZYGNIECIE_POSTEPOWANIA%20neurologia.doc

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

userfiles/file/2016/MSB_PN_25_06_2016/ogloszenie-o_udzieleniu_zamowienia.doc

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 02.06.2016
Dokument oglądany razy: 7579
Podlega Ustawie