bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/60/11/2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji hydrofornii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/60/11/2016

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/SIWZ%20modernizacja%20hydroforni%202016.pdf

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zalacznik_7_PFU%20-%20HYDROFORNIA.pdf

SPROSTOWANIE

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/sprostowanie_.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/ZALACZNIK_NR_7_PF-U.pdf

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_ogloszenia_.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_terminu_otwarcia_I.doc

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_ogloszenia_2_e.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_terminu_otwarcia_2.doc

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_terminu_otwarcia_3.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_ogloszenia___3___.doc

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/ogloszenie_o-zmianie_ogloszenia.docx

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_terminu_otwarcia_4.doc

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/ogloszenie o zmianie_5.doc

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/zmiana_terminu_otwarcia_5 hydrofornia.doc

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

userfiles/file/2016/MSB_PN_60_11_2016/uniewaznienie_.pdf

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 04.11.2016
Dokument oglądany razy: 4021
Podlega Ustawie