bip.gov.pl

Dostawa urządzeń wszczepialnych (stymulatorów serca i kardiowerterów - defibrylatorów z elektrodami i niezbędnym sprzętem jednorazowym) wraz z dzierżawą programatorów dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/4

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty