bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/49/09/2017.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty