bip.gov.pl

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Oddziału Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/48/09/2017

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty