bip.gov.pl

Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem specjalistycznych urządzeń w zakresie pracowni angiografii i RTG oraz wykonaniem mebli na wymiar dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego MSB/PN/16/03/2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem specjalistycznych urządzeń w zakresie pracowni angiografii i RTG oraz wykonaniem mebli na wymiar dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/16/03/2018

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Ogloszenie%20o%20zamowieniu%20%20Biuletyn.pdf

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/SIWZ%2027_03_2018.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal%2010%20serwis%20pogwarancyjny%20angiograf.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal%20nr%209%20specyfikacja%20angiograf.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/zal%2011%20specyfikacja%20RTG.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal%20nr%20%2012%20serwis%20pogwarancyjny%20RTG.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik1_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik2_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik3_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik4_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik5_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik6_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik7_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik8_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik9_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik10_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik11_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik12_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik13_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik14_z_15.7z

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_plik15_z_15.7z

ZMIANA OGLOSZENIA, PRZESUNIECIE TERMINU OTWARAICA OFERT, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Ogloszenie_nr_500079268.pdf

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Modyfikacja_Odpowiedzi_na%20pytania_przesuniecie_terminu_MBS_16_02_2018.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/PR_I-wyp_MpW%2012_04_2018.xlsx

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Zal_7_karta_wizuaizacji_MpW.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Rozstrzygniecie_postepowania_nr_16_03_2018.pdf

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

userfiles/file/2018/MSB_PN_16_03_2018/Ogloszenie%20nr%20500126681.pdf

Opublikował: Joanna Krause
Publikacja dnia: 28.03.2018
Dokument oglądany razy: 3746
Podlega Ustawie