bip.gov.pl

Dostawa odczynników i części zużywalnych oraz dostawę wyposażenia dodatkowego wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - MSB/PN/22/04/2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty