bip.gov.pl

Usługi trenerów pracy i doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramac

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Usługi trenerów pracy i doradcy zawodowego
w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. MSB/PN/47/07/2018

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/SIWZ.doc

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/Ogloszenie%20nr%20592168.odt

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/47_07_Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia.docx

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/47_07_%20doprecyzowanie,%20zmiana_terminu_otwarcia.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/47_07_informacja_z_otwarcia_ofert_.doc

UNIWAŻNIENIE

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/47_07_uniewaznienie.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

userfiles/file/2018/MSB_PN_47_072018/Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia%20nr%20500203059.odt

Opublikował: Dorota Kowalik
Publikacja dnia: 01.08.2018
Dokument oglądany razy: 2619
Podlega Ustawie