bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj. MSB/PN/28/03/2019

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji
i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj.

MSB/PN/28/03/2019

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/SIWZ.doc

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/PFU%20MSB%2028%2003%202019_.doc

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/162(10)04%20pracownie%20gamma.pdf

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zalacznik%20mnr%202%20do%20PFU%20162(10)02%20wyburzenia.pdf

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zalacznik%20nr%201%20do%20PFU%20162(10)01%20istniejacy.pdf

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zalacznik%20nr%203%20do%20PFU%20162(10)03%20projektowane.pdf

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zalacznik%20nr%204%20do%20PFU%20Projekt%20SPECT-CT_%20Symbia%20Intevo%20Bold.pdf

MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zmiana%20ogloszenia%201.docx

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/modyfikacja%20SIWZ%20z%20dnia%2011_03_2019.doc

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/modyfikacja%20SIWZ%20z%20dnia%2012_03_2019.doc

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/wytyczne%20instalacyjne%20producenta%20gamma%20kamery_12-03-2019-092801.pdf

MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/zmiana%20ogloszenia%202.docx

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/Modyfikacja%20SIWZ%2013_03_2019.doc

Modyfikacaja SIWZ z dnia 14.03.2019

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/modyfikacja%20SIWZ%20z%20dnia%2014_03_2019.doc

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/Wytyczne_do_pkt_%203%20PFU.docx

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/Odpwiedzi%20na%20pytania.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/informacja%20z%20otwarcia%20ofert%20.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/pismo_o_wyniku%20na%20strone.doc

OGLOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

userfiles/file/2019/MSB_PN_28_03_2019/OGLOSZENIE%20O%20UNIEWAZNIENIU.docx

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 07.03.2019
Dokument oglądany razy: 3313
Podlega Ustawie