bip.gov.pl

Rozeznanie rynku – przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Broszura

Warszawa, 12.04.2019 r.


Rozeznanie rynku – przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia


W związku z realizacją projektu „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet IX „Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zawodowej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (nr umowy o dofinansowanie
nr RPMA.09.02.02-14-8147/17) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na
usługę polegająca na opracowaniu i druku:
1) kompletu 10 broszur informacyjnych na temat cukrzycy (10 kompletów po 6000 sztuk),
2) materiałów do działań edukacyjnych (2 komplety x 52.000 sztuk),
3) materiałów szkoleniowych dla personelu medycznego (400 szt.)

1) Broszury:


1) Format: A5 pion
2) Ilość str. 8
3) Materiał: papier –130g
4) druk 4/4 – pełnokolorowy
5) Ilość: 10 x 6 tys. szt.
6) Forma książeczki
7) udostępnienie wersji elektronicznej format PDF oraz plik graficzny otwarty
8) W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wskazówki merytoryczne w zakresie treści do zamieszczenia w broszurze.
9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu zawierającego treści oraz grafiki przekazane przez Zamawiającego, dostosowane do formatu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego. .
10) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów przekazanych przez Wykonawcę.
11) Zamówienie obejmuje druk i dostawę 10 x 6 tys. szt. broszur pod wskazany przez Zamawiającego adres.
12) Wykonawca musi posiadać znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO Województwa Mazowieckiego; w tym zasad promocji i oznakowania projektów obowiązujących dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

2) Materiały do działań edukacyjnych:


1) Format: A5 pion
2) Ilość str. - Komplet I – str. 16 , Komplet II – str. 16
3) Materiał: papier – 130g
4) druk 4/4 – pełnokolorowy
5) Ilość: 2 komplety x 52 tys. szt.
6) Forma książeczki
7) udostępnienie wersji elektronicznej format PDF oraz plik graficzny otwarty
8) W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wskazówki merytoryczne w zakresie treści do zamieszczenia w materiałach .
9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu zawierającego treści oraz grafiki przekazane przez Zamawiającego, dostosowane do formatu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego. .
10) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów przekazanych przez Wykonawcę.
11) Zamówienie obejmuje druk i dostawę 10 x 6 tys. szt. broszur pod wskazany przez Zamawiającego adres.
12) Wykonawca musi posiadać znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO Województwa Mazowieckiego; w tym zasad promocji i oznakowania projektów obowiązujących dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. 13) Zakup 10 zdjęć/grafiki


3) Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego:


1) Format: A4 pion
2) Ilość str. 50 + okładka
3) Materiał: papier – środek 130g
4) druk 4/4 – pełnokolorowy
5) Ilość: 400 szt.
6) Forma książeczki
7) udostępnienie wersji elektronicznej format PDF oraz plik graficzny otwarty
8) W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wskazówki merytoryczne w zakresie treści slajdów do zamieszczenia w materiałach.
9) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów przekazanych przez Wykonawcę.
10) Zamówienie obejmuje druk i dostawę 400 szt. materiałów szkoleniowych pod wskazany przez Zamawiającego adres.
11) Wykonawca musi posiadać znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO Województwa Mazowieckiego; w tym zasad promocji i oznakowania projektów obowiązujących dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Wycenę kosztów usługi prosimy przesłać do dnia 20.04.2019 r., do godz. 16.00 na adres mailowy: d.brzezinska@brodnowski.pl, wpisując w tytule „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne - Broszury"
Osobą do kontaktu jest Delfina Brzezińska - Kierownik Działu Funduszy Europejskich i Badawczo-Rozwojowych, tel. 22 326 58 30.

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 12.04.2019
Dokument oglądany razy: 2470
Nie podlega Ustawie