bip.gov.pl

Druga dostawa sprzętu dla projektu pn.:„Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego” nr RPMA.09.02.02-14-8147/17.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.
z o.o. kieruje niniejszym zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu dla projektu pn.:„Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego” nr RPMA.09.02.02-14-8147/17.

Ogłoszenie

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 20.05.2019
Dokument oglądany razy: 2468
Nie podlega Ustawie