bip.gov.pl

Zakup 11 latopów wraz z pakietem biurowym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. kieruje niniejszym zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu dla projektu pn.: „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego” nr RPMA.09.02.02-14-8147/17.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:
a) 11 szt. Laptopów (specyfikacja techniczna poniżej) wraz z systemem operacyjnym, zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w ogłoszeniu;

b) Pakiet biurowy na 11 laptopów: Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny, zgodny ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w ogłoszeniu. Licencja nowa, nigdy nie używana.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia niniejszej oferty upływa z dniem 27.06.2019 r.

Ofertę cenową, zawierającą wycenę, należy przesłać drogą mailową na adres: m.kulinska@brodnowski.pl
i d.brzezinska@brodnowski.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019 r.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikował: Adam Hetmański
Publikacja dnia: 12.06.2019
Dokument oglądany razy: 2498
Nie podlega Ustawie