bip.gov.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj. MSB/PN/48/04/2019

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj. MSB/PN/48/04/2019

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/ogloszenie%20o%20zamowieniu.docx

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/SIWZ%20-%20modernizacja%20pracowni%2048042019.doc

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/PFU%20MSB%2028%2003%202019_.doc

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/162(10)04%20pracownie%20gamma.pdf

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/wytyczne%20instalacyjne%20producenta%20gamma%20kamery_12-03-2019-092801.pdf

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/Wytyczne_do_pkt_%203%20PFU.docx

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zalacznik%20nr%201%20do%20PFU%20162(10)01%20istniejacy.pdf

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zalacznik%20mnr%202%20do%20PFU%20162(10)02%20wyburzenia.pdf

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zalacznik%20nr%203%20do%20PFU%20162(10)03%20projektowane.pdf

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zalacznik%20nr%204%20do%20PFU%20Projekt%20SPECT-CT_%20Symbia%20Intevo%20Bold.pdf

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zmiana%20ogloszenia%201.docx

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/zmiana%20terminu.doc

UWAGA MODYFIKACJA

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/MODYFIKACJA%2013_05_2-019.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/informacja%20z%20otwarcia%20ofert%20.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/pismo_o_wyniku.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

userfiles/file/2019/%20MSB_PN_48_04_2019/ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.docx

Opublikował: Joanna Gąsior
Publikacja dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 3488
Podlega Ustawie