bip.gov.pl

Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 osób w projekcie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 osób w projekcie "Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

MSB/PN/43/04/2019

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/43_04_spec_param_%20techniczno%20-%20u%C5%BCytkowych.docx

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Spec_%20asor%20-%20cen_.xls

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Ogloszenie%20nr%20537844.odt

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/SIWZ%20testy%2043042019(1).doc

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT:

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Ogloszenie%20o%20zmainie%20ogloszeni%20nr%20540080455.odt

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/zmiana_terminu_otwarcia.doc

Odpowiedzi na zadane pytania + zmiana terminu otwarcia ofert + modyfikacja załącznia 4 i 5A

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Odpowiedzi%20na%20zadane%20pytania%20zest_%201-6.doc

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/II%20zmiana_terminu_otwarcia.doc

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia%20nr%20540083736.odt

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Modyfikacja%20spec_param_%20techniczno%20-%20u%C5%BCytkowych%2043_04_.docx

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Zmodyfikowany%20projekt%20umowy%20.doc

Odpowiedzi na zadane pytania:

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Odpowiedzi%20na%20pytania%20zest_%207.doc

Informacja z otwarcia ofert:

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/INFORMACJA%20OTWARCIE%20OFERT%20(2).doc

Unieważnienie w części 1

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/43_04%20Uniewa%C5%BCnienie%20cz_%201.do

Rozstrzygnięcie w części 2

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/43_04%20Rozstrzygniecie%20cz_%202.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

userfiles/file/2019/MSB%20PN%2043%2004%202019/Ogloszenie%20%20o%20udzieleniu%20zamowienia%20nr%20510156004.odt

Opublikował: Dorota Kowalik
Publikacja dnia: 18.04.2019
Dokument oglądany razy: 3020
Podlega Ustawie