bip.gov.pl

Dostawa transformatorów 2 x 1250kVA wraz z wyposażeniem i montażem w ramach zadania pt.: Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku „K” na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - MSB/PN/77/08/2

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty