bip.gov.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. planuje ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów zużywalnych (rękawice, środek do dezynfekcji, gaziki jałowe, worki na odpady medyczne) na konsultacje diabetologiczne, realizowane w ramach pr

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. planuje ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów zużywalnych (rękawice, środek do dezynfekcji, gaziki jałowe, worki na odpady medyczne) na konsultacje diabetologiczne, realizowane w ramach projektu Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. W celu oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o wycenę następujących środków/materiałów wraz z dostawą :
1. Rękawiczki dla personelu medycznego– 100 000 szt.
2. Gaziki do odkażania skóry – 51 200 szt.
3. Worki czerwone na odpady biologiczne – 900 szt.
4. Preparat do odkażania skóry pacjenta – 10 op. x 250 ml
Wszystkie środki/materiały muszą mieć termin ważności przynajmniej do 31.12.2021 r.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych pozycji zamieszczone są w Załączniku nr 1.

Wycenę kosztów prosimy przesłać na załączonym druku (Zał. Nr 2.) do dnia 18.10.2019 r. na adres mailowy: m.kulinska@brodnowski.pl oraz d.brzezinska@brodnowski.pl , wpisując w tytule „Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne – Materiały zużywalne"

Osobą do kontaktu jest Marta Kulińska - tel. 22 326 57 58.

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Załącznik 1

Załącznik 2

Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 11.10.2019
Dokument oglądany razy: 2009
Podlega Ustawie