bip.gov.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o, MSB/PN/22/03/2020

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Ogloszenie%20o%20zamowieniu%20nr%20518586.odt

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Zal_14_do_SWIZ_schemat_Wariant_II_do_realizacji.pdf

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/SIWZ.docx

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Zal_12_do_SWIZ_plan_sieci_zewnetrznych.pdf

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Zal_11_do_SWIZ_koncepcja_modernizacji_ukladu_elektroenergetycznego.pdf

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Zal_13_do_SWIZ_schemat_ukladu_zasilania_stan_na_czerwiec_2019.pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia%20nr%20540042135.odt

Odpowiedzi na zadane pytania + modyfikacja SIWZ + zmiana terminu otwarcia ofert:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Odpowiedzi%20na%20zadane%20pytania%2022032020.doc

Modyfikacja SIWZ + zmiana terminu otwarcia ofert:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Modyfikacja%20SIWZ.do

Ogloszenie o zmianie ogloszenia:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia%20II%20nr%20540047944.odt

Informacja z otwarcia ofert:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/INFORMACJA%20OTWARCIE%20OFERT.doc

Rozstrzygnięcie postępowania:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Rozstrzygniecie.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.odt

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówwienia:

userfiles/file/2020/MSB_PN_22_03_2020/Sprostowanie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia.odt

Opublikował: Dorota Kowalik
Publikacja dnia: 04.03.2020
Dokument oglądany razy: 1900
Podlega Ustawie