bip.gov.pl

Zakup aparatu USG z opcją echokardiografii dla Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/66/10/2020

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty