bip.gov.pl

MSW/PN/182/05/2011 - na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym w ramach RPO WM pod nazwą Zakup angiografu do badań naczyniowych

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty