bip.gov.pl

MSW/PN/181/05/2011 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym w ramach RPO WM pod nazwą ”Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty