bip.gov.pl

MSW/PO/198/06/2011 Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i części zużywalnych oraz dostawę wyposażenia dodatkowego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i części zużywalnych oraz dostawę wyposażenia dodatkowego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.

ogloszenie_o_zamowieniu.doc

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf

wzor_wniosku_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_postepowaniu.doc

2011-08-10-pismo_o_wyniku.doc


Opublikował: Mirosław Wilczek
Publikacja dnia: 08.06.2011
Dokument oglądany razy: 3852
Podlega Ustawie