bip.gov.pl

Zakup angiografu do badań naczyniowych wraz z wykonaniem robót budowlanych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/195/05/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty