bip.gov.pl

MSW/PN/201/06/2011 - optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w obszarze energii elektrycznej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wymianę oświetlenia.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ogloszenie_wymiana_oswietlenia.doc

SIWZ_wymiana_oswietlenia.doc

przedmiar.pdf

zal11-dane_bazowe.doc

zal12-metodyka_obliczania_oszczednosci.doc

Przedłużenie terminu składania ofert

zmiana_ogloszenia_1.doc

Wyjaśnienia SIWZ

pytania_i_odpowiedzi_1.doc

Przedłużenie terminu składania ofert

zmiana_ogloszenia_2.pdf

Przedłużenie terminu składania ofert

zmiana_ogloszenia_3.doc

Przedłużenie terminu składania ofert

modyfikacja_SIWZ.doc

zmiana_ogloszenia_4.doc

Przedłużenie terminu składania ofert

zmiana_ogloszenia_5.doc

pytania_i_odpowiedzi_4.doc

Przedłużenie terminu składania ofert

pytania_i_odpowiedzi_5.doc

zmiana_ogloszenia_6.doc - ogłoszenie omyłkowo zamieszczone z innego postępowania. Proszę nie brać go pod uwagę.

zmiana_ogloszenia_7.doc

pytania_i_odpowiedzi_6.doc

zmiana_ogloszenia_8.doc

pytania_i_odpowiedzi_7.doc

zmiana_ogloszenia_9.doc

Opublikował: Mirosław Wilczek
Publikacja dnia: 07.06.2011
Dokument oglądany razy: 4955
Podlega Ustawie